UWAGA !!! Afrykański pomór świń (ASF)

w Kampinoskim Parku Narodowym

Afrykański pomór świń (ASF) to zakaźna i groźna choroba wirusowa świń domowych oraz dzików, podlegająca obowiązkowemu zwalczaniu.
Informujemy, że Afrykański Pomór Świń jest chorobą zagrażającą tylko trzodzie chlewnej oraz dzikom.

W żaden sposób choroba ta nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.

Pod żadnym pozorem nie dokarmiać dzików.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF !!!

Informacje o ASF można znaleźć na stronie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach [link]

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

 • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
 • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

 • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
 • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
 • nie spuszczać psów ze smyczy;
 • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
 • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

Prosimy natychmiast o zgłaszanie martwych bądź nietypowo zachowujących się dzików bezpośrednio do:

Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego

SŁUŻBY TERENOWE
Obręb Ochronny Laski;
O.O. Laski-nadleśniczy                Tomasz Hryniewicki     508 188 745
Leśnictwo Sieraków-leśniczy       Wawer Krzysztof          508 188 035
Leśnictwo Lipków-leśniczy         Artymiuk Marek            508 188 312
Leśnictwo Janówek-leśniczy        Kulesza Wojciech         508 190 641
Leśnictwo Kaliszki-leśniczy         Kościk Jacek                 508 190 720
Leśnictwo Zaborów-leśniczy        Ryszard Nowak             660 531 293

Obręb Ochronny Kampinos;
O.O. Kampinos-po. nadleśniczy    Grzegorz Nizio             508 620 357
Leśnictwo Kampinos-leśniczy     Połeć  Krzysztof             508 186 801
Leśnictwo Wiersze-leśniczy         Skalski Piotr                   508 189 198
Leśnictwo Grabina-leśniczy         Rogoś Paweł                   508 189 222
Leśnictwo Rózin-leśniczy             Borowa Bożena              508 189 643
Leśnictwo Zamczysko-po. leśniczy Agnieszka Nowak       508 189 039
Leśnictwo Przyćmień-leśniczy     Zakowany Tomasz         508 190 629

Obręb Ochronny Kromnów;
O.O. Kromnów-nadleśniczy          Starzycki Andrzej          604 620 959
Leśnictwo Kromnów-leśniczy        Kusiak Jarosław            508 187 831
Leśnictwo Krzywa Góra-leśniczy   Stanisław Kryla             508 187 113
Leśnictwo Polesie-leśniczy             Chmielarz Michał          508 187 316
Leśnictwo Wilków-leśniczy            Szerszeń Artur               508 187 485
Leśnictwo Rybitew-leśniczy           Garbuliński Adam          515 180 084
Leśnictwo Dąbrówka-leśniczy       Dąbrowski Cezariusz      508 187 603

Na terenie otuliny Parku:

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii powiatu warszawskiego zachodniego – 694 495 648

 • Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny – 22 840 43 33, 22 841 13 19, 609 866 059

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii powiatu nowodworskiego – 22 775 22 27, 513 088 477

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii powiatu sochaczewskiego – 46 862 84 53, 694 469 693

 • Policja – 112, 997

 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 22 731 70 03, 604 558 951

 • Główny Inspektoratem Weterynarii – 22 623 17 17, 22 623 20 89

 • Urząd Gminy Izabelin 22 722 89 30

 • Urząd Gminy Stare Babice – 22 730 80 12 lub 22 722 90 06

 • Straż Gminna Stare Babice – 986 lub 22 722 53 92,

 • Urząd Gminy Leszno – 22 725 80 05, 501 227 402

 • Urząd Gminy Kampinos – 22 725 00 40 lub 22 725 00 06,509 785 676, 508 179 765

 • Urząd Gminy Czosnów – 22 785 02 01

 • Urząd Gminy Leoncin – 22 785 66 00; 22 785 65 82; 22 785 65 85

 • Urząd Gminy Brochów – 22 725 70 03, 22 725 70 46


  Rozporządzenie nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2017 r.

  ROZPORZĄDZENIE Nr 20
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 24 listopada 2017 r.

  w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszarów powiatów warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego


  Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, 4, 8a, 8b, 8c, 8f i 8g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 754) zarządza się, co następuje:

  § 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń, obejmujący teren:
  1) w powiecie warszawskim zachodnim gminy: Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki i Stare Babice;
  2) w powiecie nowodworskim: gmina Czosnów i Leoncin;
  3) w powiecie sochaczewskim: gmina Brochów.

  § 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
  1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
  3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych ...

  Wojewoda Mazowiecki
  Zdzisław Sipiera

  Pełny tekst w pod linkiem: ROZPORZĄDZENIE Nr 20 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

   


  Rozporządzenie nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2017 r.
  w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego i jego strefie ochronnej zwierząt łownych  http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/12110/akt.pdf

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo