Kampinoski Park Narodowy to jeden z sześciu parków narodowych współpracujących od ponad roku z Grupą PGE. Dzięki otrzymanemu wsparciu nasz Park zakupił m.in. dziesięć fotopułapek, które rejestrują nagrania video i fotografie zwierząt w dzikich zakątkach puszczy. Nagrania są pomocne przy badaniu liczebności wybranych gatunków ssaków, ocenianiu kondycji zwierząt oraz ich zachowań. W 2022 r.  roku Grupa PGE zrealizowała ponad 50 różnorodnych projektów we współpracy z sześcioma parkami narodowymi, w tym między innymi: 22 projekty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz 4 projekty naukowo-badawcze.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo