Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Plakat IV Zimowa Stachuriada - Siekierezada

 IV Zimowa Stachuriada - Siekierezada 20 lutego 2021 roku

[PROGRAM >> ]

"Rozsiądźcie się na drogach,
na łąkach, na rozłogach,
na polach, błoniach i wygonach
w blasku słońca, w cieniu chmur"*


na Festiwal Twórczości Edwarda Stachury w wersji online
zaprasza Kampinoski Park Narodowy - patron Festiwalu

"Dla wszystkich starczy miejsca
Pod wielkim dachem nieba"

E. Stachura
Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo