Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

b_300_0_16777215_00___images_news_2019_uksw_01.jpgW dniach 16-17 października odbyła się ogólnopolska konferencja pt. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych. Konferencja była zorganizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW przy współpracy Instytutu Badawczego Leśnictwa i Kampinoskiego Parku Narodowego. Patronami honorowymi konferencji byli: Senacka Komisja Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Lasy Państwowe oraz Polskie Towarzystwo Leśne.

 

Pierwszy dzień konferencji miał charakter sesji referatowej, która odbywała się w Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wygłoszono łącznie 28 referatów.  Obrady przebiegały w równoległych sekcjach tematycznych: przyrodniczo-filozoficznej, społeczno-prawnej i edukacyjnej. Różnorodność i poziom wystąpień sprawił, że uczestnicy z jednej strony z łatwością odnajdywali interesujące ich tematy, z drugiej zaś strony z trudnością dokonywali wyboru referatu, ze względu na równie interesujące propozycje prezentowane w tym samym czasie w sąsiednich sesjach. Nakładem Instytutu Badawczego Leśnictwa ukaże się monografia, która będzie zawierała wystąpienia konferencyjne. Szczegółowy program konferencji wraz z udostępnionymi przez prelegentów prezentacjami jest dostępny na witrynie pokonferencyjnej – https://sites.google.com/view/13-eh-materialy/

Drugi dzień konferencji miał charakter sesji terenowej, która odbywała się w Kampinoskim Parku Narodowym. Celem tej sesji było pokazanie funkcjonowania parku narodowego w warunkach silnej antropopresji, angażowanie społeczności lokalnej w zarządzanie obszarem, przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów, edukacja ekologiczna oraz udostępnianie obszaru. Program wyprawy obejmował wizytę w siedzibie KPN w Izabelinie, skąd uczestnicy udali się do wysuniętych na zachód części parku, obserwując unikalne wydmy śródlądowe, torfowiska, łąki niżowe i olsy. Wyprawa zakończyła się w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy, gdzie po zapoznaniu się z jego ofertą dydaktyczną przy ognisku podsumowano całość konferencji.

b_0_200_16777215_00___images_news_2019_uksw_02.jpg

Więcej zdjęć ...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo