Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

b_300_0_16777215_00___images_news_2019_plakat_konferencja_www.jpg

W środę 16 października 2019 r. odbędzie się XIII ogólnopolska konferencja z cyklu “Ekologia Humanistyczna”
O
rganizowana jest ona przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW przy współudziale Kampinoskiego Parku Narodowego, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Konferencja jest poświęcona problematyce wyrażonej tytułem “Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych”.

Jej celem jest stworzenie szerokiej platformy wymiany informacji oraz współpracy humanistów i przyrodników w ukazywaniu znaczenia i zakresu wyzwań, jakie przyroda stawia kulturze.
Tak ogólnie sformułowany cel tegorocznej konferencji uszczegóławia jej podtytuł – “Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych”

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo