Marszałek Adam Struzik 22 sierpnia odwiedził Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy. Ocenił stan realizacji finansowanego ze środków RPO WM projektu rewitalizacji i adaptacji na potrzeby edukacyjno-wystawiennicze zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka.

W Sadowej k/Łomianek marszałek zapoznał się z efektami projektu LIFE „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”. Na terenie Roztoki omawiał z dyrekcją KPN problemy związane z urbanizacją (MPZP, wykupy gruntów, drogi, transport – droga wojewódzka 579) i antropopresją (udostępnianie obszaru parku do rekreacji i turystyki).

Marszałek Adam Struzik odwiedził także gminę Izabelin. Wójt Dorota Zmarzlak przedstawiła projekt budowy trasy turystyczno-literackiej Ścieżka Kapuścińskiego”, na terenie Izabelina, Sierakowa, Kampinówki i KPN. Celem jest przypomnienie i przybliżenie mieszkańcom i turystom izabelińskich epizodów życia sławnego pisarza i reportażysty. Trasa ma szanse stać się jedną z atrakcji kulturowych i turystycznych Izabelina, Kampinosu i całego Mazowsza.

 

Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej w Granicy

Zadanie obejmuje kompleksową rewitalizację i adaptację na potrzeby edukacyjno-wystawiennicze zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy. Ośrodek powstał w 1990 r. jako pierwsza tego typu placówka w polskich parkach narodowych na bazie istniejącego tu Muzeum Puszczy Kampinoskiej.

Całość, położona w bardzo atrakcyjnym otoczeniu, to m.in. obszar ochrony ścisłej z ponad 150 letnim drzewostanem. Stwarza to doskonałe możliwości prowadzenia różnorodnych zajęć terenowych. Potencjał tego miejsca jest ogromny, a i zainteresowanie zwiedzających dopisuje.

Modernizacja muzeum, w tym adaptacja do celów edukacyjnych obecnie nieużywanych budynków, oraz zagospodarowanie otaczającego muzeum terenu posłużą spełnieniu oczekiwań dużej liczby turystów przybywających do Granicy w celach edukacyjno-turystycznych. W budynku obecnego muzeum powstaną sale dydaktyczne –audiowizualna oraz pracownia wraz z zapleczem technicznym. Zabudowania gospodarcze po adaptacji posłużą jako zaplecze sanitarno-techniczne. Kompleksowe zagospodarowanie terenu scali kompleks w jednolitą całość.

 Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Jego wartość wynosi blisko 4 mln zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej to przeszło 3,2 mln zł.

Tekst i zdjęcia: www.mazovia.pl/aktualnosci

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo