Piknil bliżej naturyW dniu 1 czerwca b.r. na Polanie Jakubów, w sąsiedztwie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego odbył się „Piknik Bliżej Natury”. Organizatorem imprezy był KPN, a całość przedsięwzięcia została sfinansowana ze środków otrzymanych na realizację projektu zakładającego promocję Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem”, poprzez przedstawienie leżącego na obszarze jej działania Kampinoskiego Parku Narodowego, jako najcenniejszego pod względem przyrodniczym obszaru na Mazowszu. Piknik zrealizowano przy współudziale lokalnego partnera Kampinoskiego Parku Narodowego: Centrum Kultury Izabelin. Podczas pikniku zaprezentowano działalność LGD „Między Wisłą a Kampinosem” a także ofertę turystyczną i edukacyjną KPN. Na stoiskach prezentowali swoje wyroby lokalni twórcy i przedsiębiorcy. Zorganizowano wycieczki edukacyjne z pracownikiem parku, występ artystyczny wychowanków przedszkola im. Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej z Zaborowa, warsztaty: wikliniarskie, zasad etyki środowiskowej Leave No Trace przeprowadzony przez Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu, jedynego partner Leave No Trace Centre for Outdoor Ethics w Polsce oraz warsztat udzielania  pierwszej pomocy.

 

Poza piknikiem w ramach realizacji projektu KPN opracował i wydał polsko-angielskojęzyczny przewodnik po ścieżkach dydaktycznych parku. Dodatkowo we współpracy z wydawnictwem kartograficznym Compass z Krakowa wydano mapę turystyczną Puszczy Kampinoskiej. Przewodniki i mapy dystrybuowane były uczestnikom Pikniku Bliżej Natury. Oba wydawnictwa przeznaczone są do bezpłatnego rozdawnictwa podmiotom (urzędy miast i gmin, szkoły, biblioteki, gospodarstwa agroturystyczne), działającym na obszarze działania LGD „Między Wisłą a Kampinosem” oraz turystom odwiedzającym ośrodki edukacyjne KPN – Centrum Edukacji w Izabelinie oraz Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy.

Cały projekt służy podniesieniu świadomości lokalnej społeczności na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Kampinoskiego Parku Narodowego oraz promocji małych lokalnych przedsiębiorców a także integracji środowisk lokalnych.

Piknil bliżej natury

Piknil bliżej natury

Piknil bliżej natury

Piknil bliżej natury

Piknil bliżej natury

Piknil bliżej natury

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo