b_300_200_16777215_00___images_turystyka_Resized_DSC_3099.jpg

W dn. 8-9 maja 2019 r. w Lesznie odbyła się konferencja kończąca realizowany od sześciu lat projekt „Kampinoskie Bagna”. Celem tego projektu jest ochrona mokradeł Puszczy Kampinoskiej. Projekt przyczyni się do istotnej poprawy stanu siedlisk mokradłowych, a jego efekty można już obserwować w terenie. Podczas realizacji projektu zbudowano na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 40 obiektów małej retencji oraz wykupiono na rzecz Parku ponad 140 ha gruntów położonych na obszarach bagiennych, głównie nad Kanałem Zaborowskim i w dolnym biegu Łasicy. Zrealizowano też szereg działań promocyjno-edukacyjnych: projekt był konsultowany z mieszkańcami miejscowości puszczańskich na spotkaniach w gminach i sołectwach, a także podczas pikników gminnych oraz wizyt terenowych na wybudowanych obiektach. Rozmowy z gminami prowadzone były jeszcze przed jego rozpoczęciem, na etapie planowania przyszłych obiektów. Działania projektu zostały objęte monitoringiem przyrodniczym oraz hydrologicznym.

Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W pierwszym dniu konferencji odbyła się sesja referatowa, podczas której przedstawione zostały przyrodnicze i społeczne efekty realizacji projektu. Następnie podczas wizyty terenowej zaprezentowane zostały wybrane obiekty hydrotechniczne wybudowane w ramach projektu m.in. uszczelniona i podniesiona grobla w Sadowej, blokująca odpływ wody z mokradeł poza obszar parku, jak również przykładowe brody piętrzące i przegrody na rowach. W drugim dniu konferencji odbyła się inspirowana referatami dyskusja na temat współczesnych dylematów ochrony mokradeł w Polsce, ich uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i finansowych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele ministerstw, samorządów, parków narodowych i innych instytucji administrujących ochroną przyrody w Polsce, organizacji pozarządowych, naukowcy oraz mieszkańcy Puszczy Kampinoskiej.

Informacje o projekcie:
Nazwa: „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” LIFE12 NAT/PL/000084
Nazwa skrócona: „Kampinoskie Bagna”
Finansowanie: LIFE Nature, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, środki własne Partnerów projektu
Partnerzy projektu:
Kampinoski Park Narodowy, Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią – Krajowe Biuro w Polsce (REC Polska), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Budżet: 4 314 193 €
Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2019

b_225_150_16777215_00___images_turystyka_Resized_DSC_3107.jpg

b_0_150_16777215_00___images_turystyka_Resized_DSC_3108.jpg

b_225_150_16777215_00___images_turystyka_Resized_DSC_3110.jpg

b_0_150_16777215_00___images_turystyka_Resized_DSC_3117.jpg

b_0_150_16777215_00___images_turystyka_Resized_DSC_3120.jpg

b_0_150_16777215_00___images_turystyka_Resized_DSC_3129.jpg

b_267_150_16777215_00___images_turystyka_Resized_IMG_0861.JPG

b_267_150_16777215_00___images_turystyka_Resized_IMG_0848.JPG

b_267_150_16777215_00___images_turystyka_Resized_IMG_0839.JPG

b_267_150_16777215_00___images_turystyka_Resized_IMG_0834.JPG

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo