b_0_200_16777215_00___images_news_2018_OOS_Zaborw.jpgW rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie, obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych. Tym najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki park narodowy Sarek utworzony 24 maja 1909 r. Pierwszych 9 parków narodowych w Europie powołał parlament Szwecji w maju 1909 roku.
W Polsce są 23 parki narodowe, których łączna powierzchnia zajmuje zaledwie 1% powierzchni kraju. Na świecie istnieje ok 3000 parków narodowych, w samej Europie - ponad 400. To dzięki nim mamy możliwość obcowania z przyrodą.
Park narodowy jest  w Polsce najwyższą formą ochrony przyrody - na ściśle określonym obszarze, który wg polskiego prawa nie powinien być mniejszy niż 10 km2, ochronie podlega  cała przyroda ożywiona i nieożywiona - zwierzęta, rośliny, grzyby, ekosystemy i ich wzajemne oddziaływania,  gleba, stosunki wodne i krajobraz. Parki udostępniane są co prawda w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych, ale pod warunkiem, że działania te nie wpływają negatywnie na przyrodę - jej ochrona jest tu bowiem celem nadrzędnym.
Ochrona przyrody w parkach narodowych przybiera różną postać. W Polsce, na większości obszarów jest to forma czynna, polegająca na odtwarzaniu przekształconych już siedlisk lub podtrzymywaniu istnienia środowisk, które nie przetrwałyby samodzielnie.
Kampinoski PN zaprasza wszystkich na szlaki turystyczne oraz do centrów edukacyjnych w Izabelinie i Granicy!

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo