b_259_173_16777215_00___images_edu_106_1284.jpg

W dniu 12 kwietnia w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się XI konferencja naukowa z cyklu "Ekologia Humanistyczna",  poświęcona problematyce wyrażonej tytułem "Las dla człowieka - człowiek dla lasu".
Konferencja zorganizował Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Celem konferencji było stworzenie szerokiej platformy wymiany informacji oraz współpracy humanistów i przyrodników w ukazywaniu znaczenia wzajemnych zależności lasu i człowieka.
Podczas sesji plenarnej wygłoszono dwa referaty. Przyrodniczy referat wprowadzający „Wpływ łowiectwa na różnorodność biologiczną na przestrzeni dziejów, (prof. dr hab. inż. Maciej Skorupski, prof. dr hab. Janusz Nowacki) oraz humanistyczny referat wprowadzający pt. „Znaczenie humanistyki dla kształtowania realistycznych relacji człowieka do przyrody” (ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW)
Dalsza część konferencji przebiegała z podziałem na sekcje przyrodniczą i humanistyczną. Uczestnicy mogli wysłuchać wielu niezwykle ciekawych i różnorodnych wykładów zarówno o tematyce przyrodniczej jak i humanistycznej a także łączących obie dziedziny.
Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska, Narodowego Centrum Kultury oraz Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN. Patronem medialnym konferencji był Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Relacja filmowa z konferencji: www.youtube.com/watch?v=CQZwsmLJrZ0

 b_387_258_16777215_00___images_edu_106_1273.jpg

Więcej zdjęć ...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo