Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

W miniony piątek, 12 stycznia w siedzibie Kampinoskiego PN rozstrzygnięto konkurs na koncepcje zagospodarowania polan rekreacyjnych KPN. W konkursie udział wzięły projekty wykonane przez studentów Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW W Warszawie, w ramach zajęć dydaktycznych realizowanych na 7 semestrze z przedmiotu Projektowanie obszarów architektury krajobrazu.
Studenci opracowywali projekty zagospodarowania trzech polan wypoczynkowych w Kampinoskim Parku Narodowym: polany Jakubów, Truskaw i Roztoka. Prace powstały pod opieką dr Elżbiety Myjak-Sokołowskiej.


W konkursie nagrodzono projekty:
- zagospodarowanie Polany Jakubów i otoczenia dyrekcji KPN - zespół projektowy: Agnieszka Ewa Tama, Maciej Malarz,
- zagospodarowanie Polany Truskaw - zespół projektowy: Karolina Duber, Paulina Semeniuk,
- zagospodarowanie Polany Roztoka - zespół projektowy: Agnieszka Boruch, Zuzanna Dąbała, Michał Dąbrowski,
Wyróżnienie otrzymały projekty:
- zagospodarowanie Polany Roztoka - zespół projektowy: Kinga Smarz, Michał Pietruczuk, Agnieszka Jaczewska,
- zagospodarowanie Polany Truskaw - zespół projektowy: Klaudia Maksymiuk, Marek Sworczuk.


Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo