b_366_243_16777215_00___images_news_2017_roztocze_1.jpg

W dniu 5 sierpnia Kampinoski PN uczestniczył w plenerowej imprezie edukacyjnej pod nazwą Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu. Hasłem przewodnim spotkania była różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe Roztocza.
Impreza miała na celu zaprezentowanie parku jako obiektu chroniącego walory przyrodnicze i kulturowe regionu, a także prowadzącego aktywną edukację przyrodniczą i udostępniającego obszar chroniony dla turystyki i rekreacji, w sposób który nie narusza dziedzictwa przyrodniczego.
W imprezie poza KPN udział wzięły również reprezentacje parków Bieszczadzkiego i Poleskiego oraz Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego z Ukrainy. Spotkaniu towarzyszyły konkursy i zabawy dla dzieci, prezentacje lokalnych twórców ludowych, koncerty kapel i śpiewaków oraz pokazy Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody. Wg szacunków w imprezie uczestniczyło ponad 2 tysiące osób.

 

b_366_243_16777215_00___images_news_2017_roztocze_2.jpg

Więcej zdjęć ...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo