b_0_200_16777215_00___images_turystyka_mogilapowstancow.jpgW 154 rocznicę bitwy pod Zaborowem Leśnym na Mogile Powstańców pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego zapalili znicze.
Wiosną 1863 roku ukrywał się w Puszczy Kampinoskiej słabo uzbrojony oddział powstańczy dowodzony przez Walerego Remiszewskiego, a złożony głównie z warszawskiej młodzieży zbiegłej przed branką w „carskie sołdaty”. Władze carskie wysłały przeciwko nim wojsko pod wodzą gen. Krudenera, które 14 kwietnia pod Zaborowem Leśnym dosięgło powstańców. Doszło do bitwy…
W mogile pod Zaborowem Leśnym spoczywa 72 powstańców.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo