W dniu 01.04.2017 Kampinoski Park Narodowy wraz ze Stowarzyszeniem Cztery Krajobrazy wziął udział w szóstym już ogólnopolskim wydarzeniu edukacyjnym pod nazwą Noc Sów. Noc Sów to ogólnopolska impreza edukacyjna, stworzona i organizowana przez stowarzyszenie Ptaki Polskie, w celu propagowania wiedzy o sowach, ich biologii, zwyczajach i sposobach badań oraz roli sów w kulturze.

Spotkanie w ramach wydarzenia odbyło się na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji przewodnika spotkania, dotyczącej biologii i  zwyczajów sów, zapoznali się z siedliskami przyrodniczymi parku oraz dowiedzieli się jak poszczególne gatunki wykorzystują teren parku, kiedy i gdzie można je spotkać. Oglądali pióra i poznali tajemnicę cichego lotu sów, dowiedzieli się co to jest wypluwka i jakie informacje można uzyskać analizując jej skład. Słuchali nagrań z głosami sów i poznali podstawowe różnice pomiędzy głosami poszczególnych gatunków. Po spotkaniu prelekcyjnym uczestnicy Nocy Sów wzięli udział w lepieniu sów z gliny. Ta część spotkania prowadzona była przez Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy w siedzibie stowarzyszenia w Granicy. Po zajęciach plastycznych powrócono do zagadnień przyrodniczych. Uczestnicy udali się na spacer z przewodnikiem Kampinoskiego PN, gdzie na przykładzie starych osad oraz drzew dziuplastych omówione zostały potrzeby lęgowe sów, ich biologia rozrodu, sposoby wykorzystywania przez sowy zabudowań ludzkich. Na koniec wysłuchali informacji na temat sposobów badań oraz etyki pracy nad sowami w parku narodowym.

Wśród uczestników znaleźli się zarówno dorośli jak i dzieci.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo