b_0_200_16777215_00___images_news_2017_P1010496.JPGW dniu 03.02.2017 r. w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie, odbyło się seminarium naukowe „Właściwości fizyczne, chemiczne gleb oraz mikrofauna na pożarzysku w Palmirach” prezentujące badania realizowane w ramach tematu badawczego: „Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym - etap I” finansowanego z funduszu leśnego PGL Lasy Państwowe w roku 2016.


Zagadnienia dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych gleb, mikroorganizmów ściółki i gleby oraz mezofauny na pożarzysku przedstawili: dr hab. inż. Ewa Górska, dr inż. Marek Kondras z SGGW i dr Izabella Olejniczak z UKSW. Zaprezentowane wyniki badań odnosiły się do szeregu ciekawych zmian, jakie miały miejsce w środowisku glebowym na terenie pożarzyska. Szczegółowe wyniki badań zostaną opublikowane w czasopismach naukowych do końca 2017 r.
W marcu odbędzie się kolejne seminarium związane z pożarzyskiem, na którym zostanie poruszona tematyka grzybów wielkoowocnikowych i przemian roślinności. Szczegółowe informacje na temat marcowego seminarium ukażą się w późniejszym czasie na stronie www.kampinoski-pn.gov.pl.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo