b_372_247_16777215_00___images_news_2016_sp_dsc_8616.jpg14 października w miejscowości Palmiry oraz Czosnów miały miejsce ćwiczenia pod kryptonimem „Kampinos 2016”.

Założeniem do ćwiczeń był pożar lasu, który zauważono na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Początkowa powierzchnia pożaru obejmowała około pięć hektarów lasu. Niestety, ogień rozprzestrzeniał się w kierunku zabudowań mieszkalnych w okolicy miejscowości Palmiry i ostatecznie objął powierzchnię 200 hektarów lasu.

 

Ćwiczenia miały na celu min.

  • Doskonalenie alarmowania i dysponowania pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej,
  • Doskonalenie prowadzenia działań gaśniczych na terenie kompleksów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia zaopatrzenia wodnego (pompowanie i przetłaczanie wody na duże odległości),
  • Doskonalenie dowodzenia na poziomie taktycznym oraz strategicznym,
  • Doskonalenie systemów łączności dowodzenia i współdziałania,
  • Współdziałanie ze służbami i instytucjami zaangażowanymi w działania gaśnicze.

W ćwiczeniach brały udział pododdziały Mazowieckiej Brygady Odwodowej, w tym kompanie gaśnicze i specjalne centralnego odwodu operacyjnego oraz wojewódzkiego odwodu operacyjnego. Ponadto do działań zaangażowano siły i środki plutonu logistycznego oraz sekcję ratownictwa medycznego i samochody dowodzenia i łączności na bazie których utworzono sztab mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.

W ćwiczeniach brało udział 160 strażaków i 50 samochodów straży pożarnej. Z naszej strony udział wzięli: dyrektor, gł. specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej i spraw obronnych, nadleśniczy, leśnictwo Kaliszki, Grupa Terenowa  Laski Straży Parku, załoga samochodu gaśniczego Mercedes-Unimog. Główne zadanie ze strony Parku to udział w sztabach: taktycznym i strategicznym.

 

 Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo