Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

b_495_658_16777215_00___images_Zdjcie1133.jpg

   7 października br. podczas uroczystej konferencji “Szlakiem naturalnych zmian – fundusze europejskie na ochronę przyrody” Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu został przyznany prestiżowy dyplom Lidera ochrony przyrody. W trakcie konferencji podsumowano efekty projektów zrealizowanych w ramach V osi priorytetowej POIiŚ “Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych” organizowanej przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

 

   Kampinoski Park Narodowy jest jednym z 10 Beneficjentów projektów realizowanych w ramach POIiŚ nagrodzonych podczas tej konferencji. Park został doceniony za wkład w ochronę przyrody, profesjonalizm w realizacji projektów i dobrą współpracę. Nagrodę z rąk Dyrektora CKPŚ Piotra Adamskiego odebrała Zastępca Dyrektora KPN Anna Wilińska .

Do tej pory nasz park był beneficjentem 5 projektów z funduszy POIiŚ:

- Jestem sąsiadem parku, okres realizacji 01.09.2009 – 30.06.2012 r., koordynator ze strony KPN – Grzegorz Okołów

- Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów, okres realizacji 01.01.2011 – 31.12.2015 r., koordynator ze strony KPN – Paweł Dzirba

- Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Kampinoskim PN, okres realizacji 01.01.2012 – 31.12.2014 r., koordynatorzy ze strony KPN – Danuta Pepłowska-Marczak i Dawid Marczak

- Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN – ograniczenie antropopresji na ekosystemy, okres realizacji 01.01.2013 – 31.12.2015 r., koordynator ze strony KPN – Katarzyna Mikrut

- Budowa infrastruktury rekreacyjnej na polanie Lipków – ograniczenie antropopresji na ekosystemy KPN, okres realizacji 01.10.2013 – 31.12.2015 r., koordynator ze strony KPN – Ewa Siatecka.

 Tekst: Dawid Marczak, fot. P. Dzirba

 

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo