b_0_200_16777215_00___images_news_bobt_konf_1.JPG25.05.2015 r w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowany został projekt pt. Kampinoskie Bagna. Jego celem  jest ochrona i renaturyzacja  mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”.  W ramach projektu podejmujemy działania mające na celu polepszenie warunków hydrologicznych. Są to m.in.: budowanie niewielkich przetamowań na rowach melioracyjnych przecinających Park, zasypywanie ujściowych odcinków rowów, budowanie grobli zatrzymujących szybki odpływ wód z łąk wzdłuż Łasicy, a także rekonstrukcja grobli – trytwy we wsi Sadowa.

Oprócz  działań technicznych w ramach projektu kupowane są grunty na terenach, które w wyniku renaturyzacji mogłyby zostać okresowo podtopione. Zostanie także opracowana strategia zarządzania populacją bobrów oraz opracowany plan zarządzania jazami na kanale Łasicy, tak aby chronić przyrodę i jednocześnie być w zgodzie ze społeczeństwem.
W projekcie bierze udział pięciu partnerów: Kampinoski Park Narodowy, REC Polska, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest on finansowany z Funduszu Life+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Największym sprzymierzeńcem działań renaturyzacyjnych na obszarach mokradłowych jest bóbr. Dlatego w czasie konferencji to jemu poświęcono najwięcej czasu.
Na przestrzeni wieków bobry zostały niemal całkowicie wytępione. Przed II Wojną Światową w całej Europie było ich około 1200 sztuk. Od 1975 roku dzięki programowi aktywnej Ochrony Bobra Europejskiego, zwierzęta były ponownie wprowadzane w dorzeczu całej Wisły. Do Kampinoskiego Parku Narodowego zostały reintrodukowane w 1980 roku. Obecnie gatunek ten zasiedla zbiorniki wodne na obszarze całej Puszczy i podtapiając niektóre tereny oraz ścinając drzewa powoduje konflikty z mieszkańcami. W ramach projektu na podstawie zebranych danych naukowych i w wyniku dialogu z mieszkańcami wypracowany zostanie optymalny sposób ochrony bobrów.
Po części referatowej uczestnicy konferencji udali się na wycieczkę terenową, podczas której bezpośrednio mogli zetknąć się z głównymi zagadnieniami projektu.

 

Więcej zdjęć ...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo