b_0_200_16777215_00___images_sem_zw.jpg5 lutego br. w Centrum Edukacji br. odbyło się seminarium naukowe – Zwolnij. Zwierzęta na drodze, które poprowadził autor pracy doktorskiej pt. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny na drogach publicznych – pracownik zespołu ds. nauki i monitoringu przyrody w KPN dr. Łukasz Tyburski.

 

W trakcie seminarium prelegent zwrócił uwagę wiele aspektów dotyczących omawianego zagadnienia. Jednym z nich był m.in. koszty zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny, zdarzenia drogowe z udziałem fauny w aspekcie sezonowym. – W celu ograniczenia kosztów związanych ze zdarzeniami drogowymi oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania dróg na środowisko zasadne jest budowanie przejść dla zwierząt. Przejścia górne spełniają swoją funkcję nawet kiedy są usytuowane w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych. Istotne jest właściwe zlokalizowanie i wpisanie obiektu w korytarz migracyjny zwierzyny. Wiedza kierowców związana z pojawieniem się zwierzyny na drodze niestety nie jest wystarczająca. Należy w tej kwestii doszkalać kierowców oraz pamiętać aby nieignorować znaku „Uwaga dzikie zwierzęta”, a przejeżdżając przez kompleksy leśne lub w ich pobliżu zachować szczególną ostrożność podkreślił Łukasz Tyburski.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo