Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Przez cały październik trwać będzie edukacyjna akcja “I LOVE ŁOŚ”, prowadzona na profilu Kampinoskiego Parku Narodowego na portalu Facebook. Profil można odwiedzić pod następującym adresem:  https://www.facebook.com/pages/Kampinoski-Park-Narodowy/412275542124368 .

 

 Wszyscy kochamy łosie za ich wdzięk i spokojne, ciekawskie usposobienie. Wielu z nas spotyka je coraz częściej nie tylko w lesie, ale także… na ulicy, ponieważ ludzie i zwierzęta z różnych względów coraz częściej dzielą tę samą przestrzeń. Czy wiesz, co zrobić, gdy po przebudzeniu zauważysz na swoim podwórku dorodnego łopatacza lub idąc szlakiem turystycznym staniesz oko w oko z klępą? Czy w ogóle wiesz, czym jest „klępa”? Akcja Kampinoskiego Parku Narodowego I LOVE ŁOŚ ma na celu propagowanie wiedzy na temat tych ssaków oraz właściwego zachowania w stosunku do nich. Wkraczając na terytoria dzikich zwierząt ze swoimi psami, samochodami, domami i płotami, powinniśmy wiedzieć, jak robić to odpowiedzialnie i z wyrządzeniem jak najmniejszej szkody.
Łoś jest zwierzęciem herbowym Kampinoskiego Parku Narodowego, jego symbolem. KPN to jedna z trzech największych ostoi łosia w Polsce, obok parków narodowych: Biebrzańskiego i Poleskiego. Liczba łosi w KPN szacowana jest na 450 osobników, i rośnie. Położenie parku w sąsiedztwie Warszawy i urbanizujących się terenów podmiejskich powoduje, że przypadków interakcji ludzi z łosiami jest, i będzie, coraz więcej.
Chcemy, żeby uczestnicy akcji pokazali swoje poparcie dla sprawy, umieszczając na osi czasu na profilu akcji swoje zdjęcia z łosiami: rysunkowymi, pluszowymi, wyrzeźbionymi, itd. Naszym celem jest propagowanie właściwych zachowań w stosunku do dzikich zwierząt, w związku z tym nie będziemy przyjmować zdjęć łosi obserwowanych w naturze, ponieważ nie mamy możliwości weryfikacji, czy dane zdjęcie zostało wykonane bez niepokojenia zwierząt i z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Zdjęcia posłużą do wykonania kolażu w formie mozaiki przedstawiającego dorodnego samca łosia, który będzie można oglądać w Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. W ten sposób każdy z nas może stać się częścią ważnego przekazu: że miłość do zwierząt to również odpowiedzialność.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo