b_237_161_16777215_00___images_phocagallery_wydarzenia_konferencja_01.jpgW ramach obchodów jubileuszu 55-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego oraz 90-lecia Lasów Państwowych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody".


Konferencja trwała od 24 do 26 września, pod honorowym patronatem Głównego Konserwatora Przyrody. Uczestnicy, przybyli z terenu całej Polski, przez trzy dni omawiali potrzeby ochrony przyrody w lasach, jej stan poznania oraz dyskutowali o przyszłości lasów na terenach chronionych. Tematyka poruszana w trakcie wystąpień dotyczyła zakresu ochrony przyrody, ochrony ekosystemów leśnych, pojawiły się opisy rezerwatów i innych obszarów chronionych, inwentaryzacje, monitoring, waloryzacje, badania naukowe zarówno faunistyczne , florystyczne jak i dotyczące przyrody nieożywionej. Nie zabrakło także tematów dotyczących historii ochrony lasów. W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestników, przedstawicieli parków narodowych, Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, uczelni i wielu innych instytucji.  W trakcie spotkania zaprezentowane zostały kolejno dwa referaty otwierające poszczególne dni konferencji.
W pierwszym dniu konferencji prof. dr hab. Andrzej Grzywacz przedstawił referat na temat: „Kulturo - i religiotwórcza rola lasu”, w trzecim dniu spotkania mgr inż. Dorota Radziwił omówiła „Stan ochrony leśnych siedlisk i gatunków zwierząt – w Polsce (Państwowy Monitoring Środowiska)". Nietypowo, w drugim dniu konferencji, odbyła się wycieczka terenowa, na której uczestnicy konferencji poznali przyrodę Kampinoskiego Parku Narodowego oraz sposoby jej ochrony. Trasa wycieczki obejmowała fragment Obszaru Ochrony Ścisłej Sieraków, z wiekowym borem na wydmie oraz torfowiskiem wysokim „Długie Bagno”. Następnie na trasie wycieczki znalazł się cmentarz-mauzoleum w Palmirach i tereny podlegające wykupom w rejonie wsi Janówek - Wiersze. Kolejnym punktem był spacer Doliną Roztoki z pokazaniem wiekowych dębów, omawianie problemów zwalczania gatunków obcych w leśnictwie Rózin a następnie obejrzenie fragmentu Obszaru Ochrony Ścisłej Nart z 300 letnimi grabami oraz pobliskich zbiorników potorfowych, będących obecnie jednym z najciekawszych ekosystemów wodnych w KPN. W trakcie wycieczki pracownicy terenowi opowiadali o swoim terenie, przedstawiali jego walory przyrodnicze i przybliżali kulisy swojej pracy.

Uczestnicy konferencji oraz organizatorzy wyrazili nadzieję, że konferencja ta jest tylko przyczynkiem do zorganizowania cyklu spotkań poświęconych ochronie lasów w Polsce.

Dyrekcja oraz organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w konferencji.

Tekst: Danuta Pepłowska-Marczak
fot. Edyta Nowicka, Łukasz, Tyburski, Piotr Zaniewski

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo