Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

b_176_165_16777215_00___images_IMG_0554.JPG1 sierpnia 2014 r. funkcję dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego objął mgr. inż. Mirosław Markowski. W Kampinoskim Parku Narodowym pracuje od 1988 r.; od 1995 r. jako zastępca dyrektora.

 

Dyrektor Mirosław Markowski urodził się 26 lutego 1956 r. w Suwałkach. W 1975 r. ukończył naukę w Technikum Leśnym w Lesku. Następnie rozpoczął – zakończone w 1981 r. studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

- Swoją drogę zawodową rozpocząłem w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – oddział w Toruniu, w zespole glebowo-siedliskowym. Uczestniczyłem w sporządzaniu operatów gleb i siedlisk m.in. nadleśnictw: Włocławek, Skrwilno, Zamrzenica., Miradz, rezerwatu Cisy Staropolskie w Wierzchlesie. W 1985 r. przeszedłem do pracy w nadleśnictwie Skrwilno, gdzie pracowałem na stanowisku nadleśniczego terenowego obrębu Skępe k/Lipna. Moim celem była jednak praca w ochronie przyrody i cel ten zrealizowałem w 1988 roku podejmując pracę w Kampinoskim Parku Narodowym na stanowisku nadleśniczego nadleśnictwa Laski – wspomina dzisiaj dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego – Mirosław Markowski.

Po przyjściu do pracy w parku przyszłemu dyrektorowi podlegała wówczas kilkunastoosobowa administracja terenowa nadleśnictwa. Objęcie funkcji zastępcy dyrektora ds. społecznych parku w 1995 r. wiązało się z przejęciem przez Mirosława Markowskiego wielu dodatkowych obowiązków, które realizował z sukcesami. Wśród powierzonych zadań były m.in: współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, gospodarka przestrzenna, realizacja prac naukowo-badawczych nad przyrodą Puszczy Kampinoskiej, monitoring przyrodniczy, prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie i zagospodarowanie turystyczne, wydawnictwa parku i jego komputeryzacja.

Od 01. listopada 2009 r., w związku ze zmianami struktury organizacyjnej parku jego dzisiejszy szef pracował na stanowisku zastępcy dyrektora ds. gospodarki przestrzennej i kontroli wewnętrznej, a od 10 marca 2011 r. na stanowisku zastępcy dyrektora ds. gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, informacji przestrzennej i współpracy z samorządami.

Podczas pracy zawodowej obecny dyrektor podnosił swoje kwalifikacje na wielu kursach i szkoleniach, a przede wszystkim na studiach podyplomowych: w latach 1984-85 Urządzania Lasu, w roku 1996 Ochrony Parków Narodowych, w latach 2007-2008 Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Przestrzennej. W 1998 roku dyrektor uzyskał uprawnienia biegłego w zakresie ochrony przyrody.

Zainteresowania zawodowe nowego szefa parku wiążą się ze współpracą z administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi. Dyrektor od lat specjalizuje się i posiada ogromną wiedzę merytoryczną na temat zagospodarowania przestrzennego parku i strefy ochronnej, procesów powstawania planów ochrony parku oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Od 2008 r. jest ekspertem w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w dziedzinie ochrony przyrody.

Prywatnie nasz nowy dyrektor interesuję się kynologią, turystyką krajoznawczą, filatelistyką. Od lat jest wytrwałym biegaczem. Bierze udział w biegach długodystansowych, w tym – z sukcesami – w biegach maratońskich – zarówno w kraju jak i za granicą. Ma żonę Jolantę oraz dwóch synów – Radosława i Przemysława. Nowemu dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego życzymy wielu sukcesów przede wszystkim zawodowych, ale i prywatnych, wytrwałości, życzliwości i zdrowia.

tekst: Magdalena Kamińska
fot. Magdalena Kamińska; Michał StarnowskiProjekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo