b_419_625_16777215_00___images_turystyka_Dziekanow_Lesny_uroczystosc_046.jpg 12 czerwca odbyła się uroczystość na cmentarzu ewangelickim kolonistów niemieckich w Dziekanowie Leśnym. Spotkanie zakończyło pierwszy etap prac związanych z porządkowaniem cmentarza. Inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Nasze Łomianki, które przy udziale Kampinoskiego Parku Narodowego podjęło się jego realizacji.

Prace są efektem porozumienia z 2012 r. pomiędzy SNŁ a KPN. W przedsięwzięcie zaangażowane było kilkadziesiąt osób, w tym wolontariusze pracujący na rzecz Stowarzyszenia, pracownicy SNŁ i KPN. Sporządzono inwentaryzację roślinności, oczyszczono cmentarz z niepożądanej roślinności, zinwentaryzowano i odświeżono nagrobki, odtworzono granice cmentarza, które oznaczono ogrodzeniem z żerdzi oraz wykonano tablicę informacyjną.

W uroczystości udział wzięli m.in. Ks. Wojciech Pracki – asystent Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Pani Gudrun Basche – przedstawicielka Ambasady Niemiec w Warszawie, Pan Antoni Oleksicki – zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Pan Jan Grądzki – przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach, Ks. Dariusz Kosk – proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym, a także młodzież szkolna, harcerze, członkowie SNŁ, w tym Andrzej Kaliński – Prezes SNŁ, pracownicy KPN, w tym Jerzy Misiak – Dyrektor KPN, przedstawiciele społeczności lokalnej i inni zainteresowani. Po wystąpieniach gospodarzy terenu i zaproszonych gości, uroczyście odsłonięto tablicę na wejściu na cmentarz. Następnie modlitwę za zmarłych wygłosił Proboszcz Dariusz Kosk, po czym przedstawiciele SNŁ – Ewa Pustoła-Kozłowska oraz Tomasz Sienicki oprowadzili zebranych po cmentarzu, przedstawiając historię dawnych mieszkańców. Na zakończenie wszyscy spotkali się w pobliskiej szkole, gdzie miał miejsce poczęstunek i pokaz slajdów pokazujących jak przebiegały prace terenowe.

Mamy nadzieję, że ta szczytna inicjatywa będzie inspiracją dla przyszłych działań związanych z ratowaniem dziedzictwa historycznego znajdującego się na terenie Puszczy Kampinoskiej i okolic. Wiele dawnych cmentarzy czeka na odnowienie oraz dotarcie do skrywanych pod ściółką i mchem tajemnic.

Cmentarz kolonistów w Dziekanowie Leśnym jest dostępny dla wszystkich turystów i odwiedzających zainteresowanych niezwykłą historią dawnych mieszkańców tego miejsca. Dojście na cmentarz znajduje się od strony Kampinoskiego Szlaku Rowerowego na wysokości Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym.

b_700_467_16777215_00___images_turystyka_Dziekanow_Lesny_uroczystosc_025.jpg

Dyrektor Jerzy Misiak i Prezes Andrzej Kaliński przy tablicy informacyjnej nt. cmentarza (fot. E. Siatecka)

Więcej zdjęć ...

Pracownicy SNŁ oprowadzają po uprzątniętym cmentarzu (fot. E. Siatecka)

Tomasz Sienicki przedstawia wydawnictwo SNŁ poświęcone zapomnianym cmentarzom Kolonii Dziekanowskiej
Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo