Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Z okazji Światowego Dnia Mokradeł i 52. rocznicy Konwencji Ramsarskiej Centrum Ochrony Mokradeł oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali cykl wydarzeń pod nazwą „Pakt dla Mokradeł”. W sobotę 4 lutego pracownicy parku mieli przyjemność współorganizować i prowadzić wycieczkę po bagnach Puszczy Kampinoskiej, w której wzięło udział około 300 osób. W niedzielę 5 lutego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja popularno-naukowa - otwarty Dzień Mokradeł, zaś w dniach 6-7 lutego - Konferencja naukowa o ochronie obszarów wodno-błotnych w Polsce, w której Kampinoski Park Narodowy również brał czynny udział.

W konferencji naukowej uczestniczyło ponad 350 osób zajmujących się ochroną ekosystemów mokradłowych - naukowcy, praktycy ochrony i restytucji mokradeł z organizacji pozarządowych, rolnicy, społecznicy i pracownicy administracji publicznej, m.in. Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Parków Narodowych i Krajobrazowych, Lasów Państwowych, Wód Polskich.

Na jej zakończenie uczestnicy wystosowali wspólną deklarację, w której wyrażają potrzebę i wolę współdziałania w celu zwiększenia efektywności ochrony i restytucji mokradeł. Więcej informacji o wydarzeniach i treść deklaracji można przeczytać na stronie inicjatywy „Pakt dla mokradeł”: https://pakt.bagna.pl/#/start. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Tekst: Anna Kębłowska

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo