Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

 

Pamięci poległych


14 września br. w Święto Podwyższenia Krzyża na Cmentarzu – Mauzoleum w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym odbyły się uroczystości w intencji poległych i pomordowanych w Puszczy Kampinoskiej w trakcie II Wojny Światowej. Zgromadzonych tego dnia gości i delegacje z poszczególnych instytucji powitał gospodarz Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosław Markowski.

 

Wśród przybyłych byli m.in.: reprezentujący Prezydenta RP minister Andrzej Dera, szef gabinetu Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki, wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, prorektor Wojskowej Akademii Technicznej pułkownik Grzegorz Kaliciak, a także dyrektor Muzeum Warszawy Karolina Ziębińska – Lewandowska wraz z pracownikami oddziału Muzeum w Palmirach, starosta powiatu Warszawskiego – Zachodniego Jan Żychliński oraz wójtowie i przedstawiciele samorządów gminnych, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, licznych służb mundurowych, przedstawiciele szkół, wielu instytucji współpracujących z parkiem, a także duże grono pracowników Kampinoskiego Parku Narodowego – obecnych i emerytowanych.

Po powitaniu rozpoczęła się Msza Święta, którą odprawił Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski wspólnie z rektorem cmentarza w Palmirach, prałatem ks. Tadeuszem Jaworskim oraz licznym gronem kapłanów. W wygłoszonej homilii kard. Nycz podkreślił ważność miejsca oraz rangę dorocznego spotkania, które 29 lat temu zapoczątkował śp. kard. Józef Glemp, ówczesny Prymas Polski. – Pamiętajmy o tych tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się tutaj 83 lata temu. Pamiętamy szczególnie dzisiaj kiedy jesteśmy świadkami nowych okrucieństw wojny w sąsiedniej Ukrainie – podkreślił metropolita warszawski. Zwrócił się także do głównych organizatorów uroczystości – Kampinoskiego Parku Narodowego oraz kapituły kampinosko-bielańskiej, aby podtrzymywali i pielęgnowali pamięć o tym szczególnym miejscu.

Po Mszy świętej odbyły się modlitwy ekumeniczne i międzyreligijne. W dalszej części spotkania z asystą honorową Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i pododdziału z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego wygłoszone zostały przemówienia okolicznościowe delacji biorących udział w uroczystości. W imieniu głowy państwa list odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dera. - Palmiry pozostaną już na zawsze miejscem pamięci o cierpieniu dla ojczyzny i o heroicznej niezłomności w walce o własne suwerenne państwo. Kolejne pokolenia naszego narodu czerpią stąd inspirację do służby na rzecz dobra wspólnego, do umacniania bezpieczeństwa Polski i budowania dobrej przyszłości jej obywateli – napisał prezydent Duda. Listy do uczestników skierowali również Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, wiceprezes Rady Ministrów Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak i Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Po odczytaniu Apelu Pamięci Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego oddała salwę honorową, po której delegacje złożyły wieńce i kwiaty na grobach pomordowanych. Wieniec w imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego złożył na grobie olimpijczyka Janusza Kusocińskiego dyrektor KPN Mirosław Markowski wraz z pracownikami. Organizatorami uroczystości byli jak w latach poprzednich m.in.: Wojewoda Mazowiecki, Instytut Pamięci Narodowej, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, 2. Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu, Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, Kampinoski Park Narodowy, powiat warszawski-zachodni, Gmina Czosnów, Gmina Izabelin i Kapituła Kampinosko-Bielańska.

Cmentarz-Mauzoleum w Palmirach to miejsce pamięci narodowej z grobami przeszło 2 tysięcy Polaków zamordowanych przez Niemców w czasie II Wojny Światowej. W Palmirach zostali zamordowani wybitni przedstawiciele życia politycznego, społecznego, kulturalnego i zawodowego, m.in.: działacz ludowy marszałek Sejmu Maciej Rataj, wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski oraz profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego Stefan Kopeć i Kazimierz Zakrzewski. Zbrodnie, o których świat nigdy nie miał się dowiedzieć, wyszły na jaw dzięki leśnikom i miejscowej ludności.

tekst: Magdalena Kamińska
zdjęcia: Maciej Szajowski

 


Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo