W narodowym zrywie udział mieli także leśnicy. To dzięki m.in. ich pomocy żołnierze Armii Krajowej wyzwolili i utrzymali do końca powstańczych walk dużą część Puszczy Kampinoskiej. Ten skrawek wolnej polskiej ziemi nazwano Niepodległą Rzeczpospolitą Kampinoską.

W sierpniu i wrześniu 1944 r. we wsi Wiersze w Puszczy Kampinoskiej ulokowana była kwatera główna Grupy „Kampinos” – partyzanckiego zgrupowania Armii Krajowej. We wsi utworzono wówczas cmentarz wojenny, na którym pochowano 54 żołnierzy AK poległych w czasie walk.

 

W rocznicę wybuchu powstania na terenie cmentarza w Wierszach odbyły się obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania. W uroczystościach w imieniu Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica. Honorowym gościem był kombatant płk Zbigniew Zieliński ps. „Sęk”, świadek wydarzeń . Obecny był także gospodarz terenu dyrektor Mirosław Markowski wraz z wieloosobową grupą pracowników KPN. Licznie przybyły również delegacje z wielu innych polskich parków narodowych i Lasów Państwowych. – „Grupa Kampinos” była jedyną dużą jednostką bojową Powstania Warszawskiego, która nie skapitulowała. Obecność tego dnia, w tym miejscu, przed godziną „W” wszystkich znakomitych gości ma wymiar symboliczny i podkreśla wielki udział oddziałów AK, w tym szczególnie leśników stacjonujących, walczących i niosących pomoc Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego – podkreślił dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego.


 - Dzięki wspólnym działaniom udało się uciec z ogarniętej wojną stolicy kilku tysiącom powstańców i cywilów. Pamięć o tragicznych wydarzeniach i bohaterskiej postawie ludzi, którzy walczyli o wolność naszego narodu, jest podtrzymywana i przypominana kolejnym pokoleniom. Jestem szczęśliwy, że mogę oddać hołd żołnierzom, którzy na tej ziemi walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Że mogę tu być – powiedział wzruszony płk Zbigniew Zieliński. Dyrektor Parku wraz z Ministrem oraz dyrektorem generalnym Lasów Państwowych złożyli wieńce i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową na cmentarzu powstańczym w Wierszach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo