Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

b_730_0_16777215_00___images_news_2022_mdl_1.jpg

W czerwcu 2022 - roku ustanowionym przez Senat RP Rokiem Botaniki Kampinoski Park Narodowy otrzymał prestiżową nagrodę – Medal Polskiego Towarzystwa Botanicznego im. Bolesława Hryniewieckiego.. Wyróżnienie cieszy, tym bardziej że przyznane zostało w roku Jubileuszu 100-lecia PTB.

Pomysł ustanowienia medalu za popularyzację wiedzy botanicznej pojawił się po 49 zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Kielcach (1992 r.) Dwa lata później odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PTB w Kielcach, w trakcie którego uchwalono nowy statut Towarzystwa i przyjęto Regulamin Medalu im. Bolesława Hryniewieckiego, który otrzymują osoby indywidualne oraz instytucje w dowód uznania za działania na rzecz rozwoju i upowszechniania wiedzy botanicznej. Po raz pierwszy przyznano medal w 1995 r. podczas 50. jubileuszowego zjazdu PTB w Krakowie. Wśród wyróżnionych do tej pory instytucji, do których dołączył nasz park, znajdują się m.in. Ojcowski Park Narodowy i Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Medal dla KPN odebrała Małgorzata Mickiewicz - zastępca dyrektora w trakcie uroczystej sesji w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie. Cztery dni później – 2 lipca członkowie PTB odwiedzili Kampinoski Park Narodowy, gdzie wspólnie z trzema botaniczkami pracującymi w naszym parku – Anną Kębłowską, Anną Otrębą oraz Agnieszką Gutkowską przez kilka godzin podążali „botanicznymi” ścieżkami małżeństwa Jadwigi i Romana Kobendzów – inicjatorów powstania parku przez Truskaw, Długie Bagno, Niepust, Łubiec, Kępiaste, Grochalskie Piachy.

Polskiemu Towarzystwu Botanicznemu dziękujemy za przyznane wyróżnienie i gratulujemy pięknego jubileuszu, życząc dalszych sukcesów!

b_730_0_16777215_00___images_news_2022_mdl_2.jpg 

Więcej zdjęć ... 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo