Z radością informujemy, że wraz z końcem września Kampinoski Park Narodowy otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” na przeprowadzenie pierwokupów gruntów prywatnych znajdujących się w granicach parku.

Dotacja w łącznej kwocie 6,3 mln zł pozwoliła na pozyskanie dla przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego łącznej powierzchni 38 hektarów.

Dzięki prowadzonym na tych terenach zabiegom rozszerzona zostanie ochrona nad cennymi zasobami przyrodniczymi oraz krajobrazowymi Puszczy Kampinoskiej. Działki, które położone są w Brzozówce, Starej Dąbrowie, Famułkach Królewskich i Kępiastym są miejscem występowania, m.in. żurawia, bociana czarnego, słowika szarego, dudka, pokląskwy, a także łosia, wilka i jelenia. Wśród bogatej roślinności spotkać tu można czarcikęsika kluka, kruszczyka szerokolistnego oraz wiele innych cenności przyrodniczych, które dzięki otrzymanej dotacji i przeprowadzonym działaniom oraz zabiegom ochronnym będą mogły się odradzać i wzbogacać puszczańską przyrodę.

Dziękujemy za wsparcie puszczańskiej przyrody Ministerstwu Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo