Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

W poniedziałek 27 września w dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego dyrektor KPN Mirosław Markowski oraz prezes Grupy KDM Sp. z o.o . Dominik Działak i wiceprezes Jakub Kowalczyk podpisali umowę dotyczącą zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu – Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego i Centrum Edukacji wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.


Koszt projektu ma wynieść 8 995 000,00 zł brutto i będzie finansowany ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  działanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, wdrożone przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków krajowych tj. dotacji celowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz środków własnych KPN. W ramach przeprowadzonych działań projektowo-modernizacyjnych  Grupa KDM Sp. z o.o. wykona szereg prac  wśród których jest m.in: wykonanie odwiertów i montaż pomp ciepła, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie  budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż sufitów podwieszanych grzejno-chłodzących, wykonanie instalacji systemu rekuperacji, malowanie dachu.  Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2022 r.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo