b_0_200_16777215_00___images_news_2021_P_20210810_094903_vHDR_On_12fb.jpg
Mamy powód do radości, dlatego dzielimy się dziś z Państwem dobrą wiadomością. Podpisaliśmy kolejną umowę na dofinansowanie projektu, dzięki któremu Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy odzyska swój dawny klimat. Czek jest symboliczny, ale dofinansowanie już bardzo realne.

Przed nami wciąż jeszcze są prace remontowe i konserwatorskie, które obejmą remont posadzek, ścian, wstawienie okien, drzwi i ścianek działowych. Konserwacji poddane będą zabytkowe piece kaflowe. Powstanie sala audiowizualna oraz pracownia wraz z zapleczem technicznym, a zabudowania gospodarcze będą w przyszłości zapleczem sanitarno-technicznym.

W dalszym ciągu do zrobienia jest wiele, ale otrzymane dofinansowanie pozwala każdego dnia zbliżać się do finału prac nad rewitalizacją zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej w Granicy.

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego kompleksu budynków Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy
Projekt nr RPMA.05.03.00-14-i355/20
Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe
Typ projektów: "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Podpisanie umowy dnia 10.08.2021 r.
Ogólna wartość projektu 912 411,52 zł
wydatki kwalifikowane 729 297,98 zł
dofinansowanie - wkład UE 583 438,37 zł
okres realizacji: 30.10.2020 - 21.12.202

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo