Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Sygnatariusze porozumienia

Już niedługo będziemy mogli objechać Kampinoski Park Narodowy dookoła rowerem, specjalnie przygotowaną trasą.
Pod koniec lipca w dyrekcji KPN w Izabelinie  podpisano umowę, która zakłada stworzenie takiej trasy wraz z trasami łącznikowymi.

 

Koncepcja wykonania trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego została przygotowana przez Powiat Warszawski Zachodni w porozumieniu z Powiatem Nowodworskim, Powiatem Sochaczewskim oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym z inicjatywy Jana Żychlińskiego - Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego i jednocześnie Członka Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego.

Wstępnie określono przebieg planowanej trasy rowerowej wraz ze ścieżkami łącznikowymi (ok. 280 km), a także infrastrukturą towarzyszącą (tj.: miejsca odpoczynku rowerzystów, wieże widokowe), przygotowano standardy techniczne i wykonawcze, określono koszty szacunkowe realizacji inwestycji oraz opracowano mapę inwestycyjną planowanych tras. Celem projektu jest budowa bezpiecznej, komfortowej trasy rowerowej, która przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu, turystyki i promocji Kampinoskiego Parku Narodowego wśród turystów krajowych i zagranicznych.

Trasa rowerowa zgodnie z założeniami, będzie pełniła funkcję rekreacyjną, turystyczną i komunikacyjną. Projekt zostanie zgłoszony do programu Nowy Ład. Pod koniec lipca  w siedzibie dyrekcji KPNa nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Kampinoskim Parkiem Narodowym, Powiatem Warszawskim Zachodnim, Powiatem Nowodworskim, Powiatem Sochaczewskim, Gminą Brochów, Gminą Czosnów, Gminą Izabelin, Gminą Kampinos, Gminą Leoncin, Gminą Leszno, Gminą Łomianki i Gminą Stare Babice w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą”.


Trasa przyczyni się do skanalizowania ruchu rowerowego w obszarze KPN-u, promocji Kampinoskiego Parku Narodowego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego gmin położonych w jego otoczeniu.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo