Rano 4 kwietnia 2017 r. jeden z pracowników parku sfilmował ciekawe zachowanie łosia.