Łosie przy budynku dyrekcji parku.
Łosie przy budynku dyrekcji parku.
Nie bez przyczyny w herbie naszego parku widnieje sylwetka łosia :)
Może ktoś pamięta film "Przystanek Alaska? Izabelin, to jak Cicely na Alasce.

Łosie przy budynku dyrekcji parku.
Łosie przy budynku dyrekcji parku.

Łosie przy budynku dyrekcji parku.
Łosie przy budynku dyrekcji parku.

Łosie przy budynku dyrekcji parku.
Łosie przy budynku dyrekcji parku.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo