b_296_415_16777215_00___images_nauka_inwazyjne_gatunki.jpgGatunki obcego pochodzenia, które występują masowo, szybko się rozprzestrzeniają i stwarzają zagrożenie dla przyrody określa się mianem inwazyjnych. Okazuje się więc, że z inwazjami mamy do czynienia nie tylko w przypadku konfliktów politycznych, ale także w środowisku w którym żyjemy. Masowe występowanie gatunków obcych jest postrzegane jako jedno z największych zagrożeń dla różnorodności biologicznej. Na przeciwdziałanie inwazji w krajach rozwiniętych wydaje się wielomilionowe kwoty, a niektóre gatunki nie dość że powodują straty ekonomiczne to jeszcze mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. By przeciwdziałać inwazji trzeba:

- poznać jej rozmiar,

- zgromadzić możliwie najszerszą informację na temat biologii i ekologii gatunków

-poznać doświadczenia zdobyte na innych obszarach.

 

Cele te przyświecały autorom opracowania pt. Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie.

„Monografia, którą oddajemy do rąk czytelników, jest podsumowaniem badań florystycznych nad występowaniem gatunków obcego pochodzenia na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Autorzy podjęli trud zebrania danych, począwszy od badań profesora Romana Kobendzy, z prac prowadzonych w drugiej połowie XX wieku oraz współczesnych (...) Skupiono się nie tylko na udokumentowaniu skali inwazji poszczególnych gatunków, ale omówiono także doświadczenia zdobyte przez pracowników parku w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Mamy nadzieję, że monografia zainteresuje szeroki krąg odbiorców, a biorąc pod uwagę fakt, że jednym z podstawowych sposobów zapobiegania inwazjom jest edukacja, przyczyni się także do zwiększenia świadomości ekologicznej” Cytat ze słowa wstępnego

Nie da się działać skutecznie bez powszechnej wiedzy o zagrożeniu jakie stwarza inwazja niektórych gatunków obcych. Dlatego opracowaliśmy broszurę pt. Rośliny i zwierzęta inwazyjne wokół nas ,w której w przystępny sposób przybliżamy problem inwazji, prezentujemy gatunki z którymi mieszkaniec Polski Środkowej może mieć do czynienia.

Oba wydawnictwa zostały przygotowane w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. Inwentaryzacja i monitoring przyrody ożywionej w Kampinoskim Parku Narodowym z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 i są dostępne on-line.


Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo