Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego działając na podstawie ostatecznej Decyzji Ministra Środowiska z dnia 27.X.2014 r., pismo znak DLP-III-201-46/43272/14/TC

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Leszno, gmina Leszno

 

 
Lp.
Nr ewidencyjny działki
Powierzchnia 
(ha)
Cena wywoławcza
netto (zł)
Wadium 
(zł)
1.
971/18
0,1404
160.000,00
10.000,00

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:


https://bip.kampinoski-pn.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=763:przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzeda-prawa-uytkowania-wieczystego-gruntu-pooonego-w-obrbie-leszno&catid=37:przetargi&Itemid=59

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo