Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym
Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego działając na podstawie ostatecznej
Decyzji Ministra Środowiska z dnia 16.01.2017 r., pismo znak DLP-WPN.201.13.2016.TC

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków, położonych w obrębie Izabelin, gmina Izabelin


Nr ewidencyjny działki: 1033
Powierzchnia: 0,2853 ha
Cena wywoławcza: 1.538.000 zł
Wadium: 100.000 zł


Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT.

Szczegółowe informacje dostępne są Biuletynie Informacji Publicznych KPN: [LINK]

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo