Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym

 Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego działając na podstawie ostatecznej Decyzji Ministra Środowiska
z dnia 16.01.2017 r., pismo znak DLP-WPN.201.13.2016.TC
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu
oraz własności budynków, położonych w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

[więcej]

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo