Wzdłuż szlaków turystycznych: czarnego i rowerowego na wysokości Wólki Węglowej, na odcinku między Opaleniem a uroczyskiem Przedłuże prowadzone są się prace pielęgnacyjne lasu (prace zaplanowane na 12-24.09.2023 r.).

Prosimy o wyjątkową rozwagę i ostrożność podczas odwiedzin w tej części parku, w tym oraz nadchodzącym tygodniu!

Wykonywane cięcia pielęgnacyjne są możliwe dzięki wsparciu Funduszu Leśnego, na podstawie umowy nr MZ.0290.1.7.2023 z 26.06.2023 r.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo