Informujemy o zakończeniu remontu mostu MD-2 przez kanał Olszowiecki!

W związku z zakończonymi dnia 14.10.2022 r. robotami budowlanymi, droga na odcinku Kampinos-Granica jest ponownie przejezdna, stała organizacja ruchu przywrócona, parking czeka na turystów i odwiedzających, a polana wypoczynkowa jest udostępniana w celach turystycznych i rekreacyjnych.

Przypominamy że organizacja imprez piknikowych i ognisk wymaga zgody dyrektora - więcej informacji pod zakładką "Informacje Praktyczne".

Zapraszamy do Granicy i odwiedzin w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym!

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo