• image

W dniu 13 września 2012 r. miało miejsce spotkanie z pracownikiem projektu LIFE+ „Wisła Warszawska” realizowanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy panem Łukaszem Poławskim. W rozmowach w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego uczestniczyli ze strony KPN zastępca dyrektora Mirosław Markowski, koordynatorzy projektu „ActiveKPN” – Karol Kram i Ryszard Tlaga, oraz specjalista ds. ochrony przyrody Paweł Dzirba. Następnie zapoznano gościa z terenem, gdzie realizowany jest projekt „ActiveKPN”. Uzgodniono, że kontakty między projektami będą kontynuowane.

 

 Działania dotyczące nawiązywania kontaktów z innymi projektami mają na celu zapewnienie skutecznej wymiany doświadczeń niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo