• image

b_0_200_16777215_00___images_life_Grki_63.JPGPóźnym latem i jesienią 2016 roku wykonano koszenia wielu łąk związanych z projektem LIFE+ ActiveKPN. Były to działki wykupione w ramach projektu lub takie, na których w ramach projektu wykonano koszenia inicjujące. Większość z tych prac związana była z gruntami przekazanymi w dzierżawy rolnośrodowiskowe. Tylko w 2016 roku takich gruntów było ponad 60 ha. Dodatkowo w tym samym roku nieco ponad 6 ha gruntów projektu ActiveKPN zostało poddanych koszeniu poza dzierżawami rolnośrodowiskowymi przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).b_0_200_16777215_00___images_life_2016-12-30b.JPG

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo