• image

W dniu 29.05.2012 r. o godzinie 10.00 w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie, odbędzie się konferencja prasowa, w ramach obchodów 20-lecia powstania Instrumentu Finansowego LIFE oraz realizacji zadań związanych z rozpowszechnianiem wiedzy o projekcie „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów” (nazwa skrócona „ActiveKPN”).

 

Na konferencji beneficjent projektu (Kampinoski PN) przedstawi gościom główne założenia i cele przedsięwzięcia związanego z ochroną zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej (projekt ten obejmuje przede wszystkim przeprowadzenie działań ochrony czynnej na gruntach leżących na obszarze Natura 2000). Poruszane będą tematy wykupu nieruchomości prywatnych, problemów związanych m.in. z presją urbanizacyjną na obszar Parku i sposobami ochrony gatunków i siedlisk wymienionych w Dyrektywach Ptasiej i Siedliskowej. Podczas spotkania, przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przybliży założenia funkcjonowania instrumentu finansowego LIFE. W planach konferencji jest krótki wyjazd na obszar realizacji zadań projektu.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo