• image

Przedsięwzięcie „ActiveKPN” – projekt LIFE+ LIFE10 NAT/PL/655 – pierwotnie miało zakończyć się 31 marca br. Jednak na wniosek KPN termin zakończenia jego realizacji został przesunięty o dziewięć miesięcy – do 31 grudnia 2015 r. Aneks do umowy z Komisją Europejską został podpisany 25 marca 2015 r. Dzięki temu możliwe stanie się dokończenie prac związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo