• image

Koszenie
Koszenie
Jednym z najważniejszych celów projektu „ActiveKPN” jest przywrócenie naturze wykupionych gruntów poprzez prowadzenie działań renaturyzacyjnych. W celu utrzymania bioróżnorodności na terenach otwartych polegają one na koszeniu (działanie w ramach projektu – C3) i odkrzaczaniu (działanie – C2).

Po kilku latach charakteryzujących się stosunkowo wilgotnymi jesieniami o wysokim poziomie wód gruntowych jesień roku 2014 okazała się sucha sprzyjając tego typu pracom.

Mimo to zarówno koszenie, jak i belowanie skoszonego siana, prowadzono przy pomocy sprzętu wyposażonego w podwójne koła (tzw. bliźniaki). Zapobiega to niszczeniu łąk poprzez tworzenie kolein czy nadmiernemu ugniataniu gruntu. Dzięki temu oraz sprzyjającej pogodzie jesienią 2014 roku udało się skosić 65,08 ha łąk (w tym 56,4 ha na gruntach wykupionych w ramach projektu „ActiveKPN”). Pozostałe skoszone grunty to grunty będące w zarządzie KPN, a których koszenie razem z gruntami projektu „ActiveKPN” pozwala zachować kompleksowość działań na danym obszarze. W tym samym czasie odkrzaczono teren o łącznej powierzchni 1,17 ha.

belowanie
belowanie
Więcej zdjęć ...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo