Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

prace rozbiórkowe
prace rozbiórkowe
Jesienią 2014 roku rozebrano ostatnich dziewięć gospodarstw zabudowanych wykupionych w ramach projektu „ActiveKPN”.

Ważnym elementem prac rozbiórkowych było zabezpieczenie, wywiezienie i utylizacja elementów azbestowych. Teren po rozebranych gospodarstwach został starannie oczyszczony i uporządkowany. W niektórych miejscach place powstałe po rozebranych gospodarstwach zostały od razu obsadzone młodymi drzewami.

W sumie, razem z rozbiórkami przeprowadzonymi we wcześniejszych terminach, w ramach projektu rozebrano 18 gospodarstw zabudowanych. Tym samym zrealizowano w całości to zadanie (działanie C6 projektu – rozbiórki opuszczonych gospodarstw).

budynek przeznaczony do rozebrania
budynek przeznaczony do rozebrania
Więcej zdjęć ...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo