• image

Sadzenie lasu na działce w Famułkach Królewskich
Sadzenie lasu na działce w Famułkach Królewskich

Wiosną 2014 roku na 25 działkach wykupionych w ramach projektu „ActiveKPN” przeprowadzono zabiegi zalesiania i dolesiania. W sumie posadzono ponad 30 tysięcy sadzonek zalesiając 7,3 ha gruntu.  Prace polegały na zalesianiu powierzchni otwartych oraz na dolesianiu, czyli dosadzaniu rzadkich gatunków drzew i krzewów na terenach już wcześniej zadrzewionych. Dolesianie ma na celu wzbogacenie składu gatunkowego istniejącego drzewostanu, stworzenie remiz dla ptaków, a także wsparcie naturalnej sukcesji.

Naturalna sukcesja to proces długotrwały, składający się z wielu etapów. W naszych warunkach klimatycznych końcowym jej etapem są zwykle dobrze wykształcone zbiorowiska leśne. Jeśli w okolicy brakuje starych drzew nasiennych, można na danym stanowisku sadzić drzewa gatunków, których akurat tam brakuje. Dzięki temu zwiększa się zróżnicowane gatunkowe, a naturalna sukcesja przebiega szybciej.

Nowe zalesienia w miarę upływu lat staną się obszarami leśnymi czynnie wpływającymi na stan środowiska przyrodniczego. Zwiększy się różnorodność biologiczna ekosystemów leśnych m.in. poprzez wprowadzenie pod sosnami i w lukach drzew gatunków, których odnowienie naturalne nie jest możliwe ze względu na brak bazy nasiennej. Zalesienia i dolesienia wspomagają procesy odtwarzania Puszczy Kampinoskiej w jej dawnych granicach, pomagając przyrodzie Parku w powrocie do stanu naturalnego.

Dolesianie we wsi Roztoka
Dolesianie we wsi Roztoka
Więcej zdjęć ...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo