• image

b_0_200_16777215_00___images_life_tabliczka_nietoperze.JPGPrzy wykupowanych, w ramach projektu „ActiveKPN”, zabudowanych gospodarstwach często znajdują się piwniczki ziemne. Niektóre z nich stanowią dogodne zimowiska dla nietoperzy. Piwnice te są zachowywane, odpowiednio oznaczane i włączane do sieci starych piwniczek, w których prowadzony jest monitoring liczebności oraz szczegółowe badania zimujących nietoperzy. Obecnie w całym Parku takich piwnic jest już 120, z czego 3 (w Sowie Woli Folwarcznej, Zamościu i Nowej Dąbrowie) znajdują się na gruntach wykupionych przez KPN w ramach projektu LIFE+.

W Kampinoskim Parku Narodowym stwierdzono dotychczas obecność 15 gatunków tych wyjątkowych ssaków, a 6 z nich wykorzystuje piwniczki ziemne jako miejsca do hibernowania w okresie zimowym. Najczęstszym z nich jest gacek brunatny, częste to nocek Natterera, nocek rudy i mopek. Natomiast rzadko odnotowywane są gacek szary i nocek wąsatek.

Należy przy tym pamiętać, że wszystkie gatunki nietoperzy są objęte ochroną i są bardzo pożyteczne, znacząco redukując liczebność owadów, w tym tak dla nas uciążliwych komarów oraz szkodników drzew.

b_0_200_16777215_00___images_life_piwnica_Nowa_Dabrowa.JPGWięcej zdjęć ...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo