Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Łąka skoszona w ramach projektu „ActiveKPN”
Łąka skoszona w ramach projektu „ActiveKPN”
Kampinoski Park Narodowy w ramach ochrony czynnej prowadzi działania związane z utrzymaniem zbiorowisk nieleśnych.

Jesienią roku 2013 wykonano koszenia (działanie w ramach projektu – C3) na łącznej powierzchni 27,65 ha, w tym 11,89 ha na gruntach wykupionych w ramach projektu „ActiveKPN” (0,20 ha było to koszenie ręczne). Pozostałe skoszone grunty to grunty będące w zarządzie KPN, a których koszenie razem z gruntami projektu „ActiveKPN” pozwala zachować kompleksowość działań na danym obszarze. Jednocześnie wykonano odkrzaczania (działanie w ramach projektu – C2) na powierzchni 0,88 ha.

Rok 2013 był na terenie KPN kolejnym od kilku lat rokiem o ponadprzeciętnym poziomie wód gruntowych. Spowodowało to, że wiele gruntów przeznaczonych do koszenia nie mogła być poddana temu zabiegowi. Spośród gruntów wykupionych w ramach projektu „ActiveKPN” były to grunty o łącznej powierzchni 11,62 ha. Część z tych gruntów była na tyle podmokła, że koszenie ciężkim sprzętem mogłaby spowodować zniszczenie samej łąki, a do części drogi dojazdowe okazały się nieprzejezdne.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo