Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

W dniach 6-7 listopada 2013 roku Kampinoski Park Narodowy odwiedziły przedstawicielki Komisji Europejskiej– Maja Mikosińska (oficer techniczny KE) i Anna McClintock (oficer finansowy KE), którym towarzyszył przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem wizyty było zapoznanie się z postępami w realizacji projektu LIFE+ nr LIFE10 NAT/PL/655 pt: „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”.

 

Pierwszego dnia wizyty pracownicy parku i koordynatorzy zaprezentowali założenia projektu oraz prac z nim związanych . Drugiego dnia wizyty goście z Brukseli zapoznani zostali  z realizacją projektu „ActiveKPN” w terenie oglądając część z wykupionych w ramach projektu działek, a także pierwsze działania renaturyzacyjne na nich prowadzone.

Wizyta przedstawicielek Komisji Europejskiej pozwoliła zapoznać się im z realizacją projektu LIFE+ i metodami pracy KPN. Merytoryczne rozmowy pozwoliły rozwiać także wątpliwości pracowników parku dotyczących realizacji poszczególnych zadań i niektórych zagadnień dotyczących projektu. „ActiveKPN”, jest współfinansowany w ramach programu LIFE+ przez Komisję Europejską (50%), NFOŚiGW (45%), oraz ze środków własnych KPN, a dotyczy głównie wykupów prywatnych gruntów znajdujących się na terenie KPN i przywracania ich naturze.


Terenowa część wizyty przedstawicielek KE

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo