Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Dnia 7 września 2013 r. odbył się w Kampinoskim Parku Narodowym (KPN) dzień otwarty. Tego dnia na jednym ze stoisk KPN prezentowany był plakat projektu „ActiveKPN”, rozdawane były ulotki projektu, a pracownicy Parku wyjaśniali zainteresowanym program wykupów gruntów w KPN oraz na czym polega projekt LIFE+ i jak jest on realizowany w KPN. W dniu otwartym Kampinoski Park Narodowy odwiedziło w sumie ok. 1 500 osób, z czego mniej więcej połowa zajrzała na nasze stoisko.

 

Tego samego dnia koordynatorzy projektu – Karol Kram i Ryszard Tlaga – wzięli udział w wycieczce terenowej ścieżką dydaktyczną „Dookoła Bieli” zorganizowanej w ramach dnia otwartego. Uczestnicy spotkania zebrali się na parkingu przy szkole w Starej Dąbrowie. Wzięło w nim udział prawie 50 osób, w dużej mierze dzieci mieszkające w najbliższej okolicy. Zaraz na początku wycieczki Karol Kram przedstawił jej uczestnikom główne założenia programu LIFE+ i realizowanego w jego ramach projektu „ActiveKPN”. Wielu zainteresowanym rozdano także ulotki projektu.


Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo